STYRELSEN
Styrelsen har följande utseende: 

Ordf: Ulf Johansson 0570-503 39 
V.ordf: Sven-Olov Sjöqvist 0570-912 35 
Sekr: Lars Levin 0570-912 46

Ledamot: Bengt Eriksson 0570-911 22 Ledamot: Åse Palm 076-804 06 32 
Ledamot: Anna Nyström 0570-523 45
Ledamot: Ingemar Karlsson 0554-204 54 

Suppleant: Peter Lingwall 070-885 58 36
Suppleant: Roland Olsson 0554-201 34

Medlemsantalet har vuxit från ett fåtal vid bildandet till idag cirka 1000. 
Medlemsinsatsen är 100 kronor. 

Lastning av timmer
Foto: Erik Levin

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media