AKTUELLT

Ny virkesköpare
Anders Johansson har börjat som virkesköpare för de västra delarna. Kontakta honom på mail: anders.johansson@moelven.se eller via tel 010-122 64 35 eller 070-590 64 35
Martin Ekholm har också anslutit sig till Moelven Skogs inköpsorganisation. Han kommer att röra sig i Mangskog och Klässbol. Kontakta honom på mail: martin.ekholm@moelven.se eller via tel 010-122 64 30 

Nya massavedspriser 19 sep - 22    
se prislista

Nytt pris på brännved sep - 22
220 kr/m3fpb

Nya timmerpriser augusti- 22
Priserna på timmer har gått upp.
Vi har nu nya prislistor att skicka ut. Maila en förfrågan till info@skogsbrukarna.se så skickar vi de nya listorna

Nya priser på björktimmer sep-22
A- och B-stock 550 kr/m3fub
C-stock           400 kr/m3fub
Vrak               250 kr/m3fub

Är du certifierad?      
Om du är dubbelcertifierad får du som skogsbrukare ytterligare 40 kr/m3to för timret. Om du är enkelcertifierad får du 20 kr/m3to.
Läs mer om certifiering

Granbarkborreangrepp
Granbarkborren fortsätter att sprida sig i våra skogar och ni bör kontrollera era bestånd. Var extra vaksamma i hyggeskanter. Våra virkesköpare vill att ni hör av er så snart ni ser ett angrepp så ska de försöka hjälpa er få ut virket ur skogen. Granbarkborren

Våra virkesköpare
Patrik Axelsson
kontakt: tel 010-122 64 31, 070-207 39 41, patrik.axelsson@moelven.se
Erik Dahlén
kontakt: tel 010- 122 65 63, 072-229 82 42, erik.dahlen@moelven.se
Anders Johansson
kontakt: tel 010-122 64 35, 070-590 64 35, anders.johansson@moelven.se
Martin Ekholm
kontakt: tel 010-122 64 30, martin.ekholm@moelven.se

Skogsbrand
Hushållningssällskapet har webbkurser i skogsbrand. Är du intresserad av att få information och en utbildning inför en ev torr sommar kan du klicka på länken här. Hushållningssällskapet

Ändringar i kvalitétskrav för massaved
Det finns numera 3 olika klassningar av massaved, Prima, Sekunda och Utskott. 
Information från Biometria, infoblad

Aktuella prislistor Uppdaterade sep - 22

Vi vill uppmärksamma er på att det nu är nya längder som gäller i timmerklasserna.
Gran modul 367-547 Edanesågen vill ha minimalt med timmer i 397, 457 och 517. Gärna långt timmer i dim 14-17,9 cm.
Tall modul 367-547  Gärna långt timmer i dim 14-15,9 cm.
Minsta dimensionen i gran och tall är 14 cm. Tänk på att alla dimensionsmått är under bark.
Vänerblock Gran längd +255 cm. Diam enl instr. Skogsröta ej tillåten i kval 1 Rötfläck max 22 cm2 tillåts i kval 2.
Björktimmer längd 300 cm. Diam +18 cm

Vanliga frågor vid avverkning
Köpformer

Massaved
Asp

Här kan du läsa mer om hur tändsticksvirket ska se ut. Är du certifierad får du dessutom + 20 kr/m3fub. Läs mer

Kvalitétskrav
När du ska aptera timret är det viktigt att veta hur en stock av en viss kvalité ska se ut. Här kan du skriva ut information i A4 eller som en lathund du lätt kan stoppa i fickan.
Kvalitétsbestämning av barrsågtimmer.
Lathund

Certifiering
Sågverken efterfrågar certifierat virke då sågverkens slutkunder allt oftare kräver det. Det är framförallt statliga myndigheter som i stora upphandlingar har certifiering som krav.
Läs mer här

  

Röjning
Foto: Anna Nyström

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media